ภาพยนตร์แอนิเมชั่น Ghostbusters เน้นตัวละครใหม่ในการพัฒนา