ภาพยนตร์เรื่อง เดอะแบดกายส์ (The Bad Guys)

สัตว์ร้ายที่กลับเนื้อกลับตัวแต่เข้าใจผิดหลายตัวพยายามที่จะกลายเป็นสัตว์ที่ดีและมีผลร้ายบางอย่างไปพร้อมกัน ผู้อำนวยการ ปิแอร์ เปริเฟล นักเขียน Aaron Blabey (อิงจากหนังสือโดย) Etan Cohen (บทภาพยนตร์โดย) Yoni Brenner (เนื้อหาบทภาพยนตร์เพิ่มเติมโดย)